TCBS - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

Thông tin cty thành viên
Tin tức liên quan
Bản cáo bạch
BCTC
Tên viết tắt TCBS
Tên Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
Địa chỉ Tầng 10 và Tầng 21 - Tòa nhà Techcombank - 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại (024) 3944 6368
Fax (024) 3944 6583
Email
Website www.tcbs.com.vn
Giám đốc Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
Ngày là thành viên 25/01/2010
Vốn điều lệ 1.124.246.800.000,00 ₫
Mã Thành viên 105
Nghiệp vụ Môi giới chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán - Kinh doanh chứng khoán phái sinh.