FPTS - Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Thông tin cty thành viên
Tin tức liên quan
Bản cáo bạch
BCTC
Tên viết tắt FPTS
Tên Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
Địa chỉ Số 52, Đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP.Hà Nội
Điện thoại (024) 3773 7070
Fax (024) 3773 9058
Email
Website www.fpts.com.vn
Giám đốc Ông Nguyễn Điệp Tùng
Ngày là thành viên 07/09/2007
Vốn điều lệ 1.475.672.970.000,00 ₫
Mã Thành viên 058
Nghiệp vụ Môi giới - Tư vấn - Lưu ký - Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh