KIS - Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Thông tin cty thành viên
Tin tức liên quan
Bản cáo bạch
BCTC
Tên viết tắt KIS
Tên Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
Địa chỉ Tầng 3 - Tòa nhà Maritime Bank Tower. Số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại (028) 3838 6068
Fax (028) 3821 6898
Email info@kisvn.vn
Website www.kisvn.vn
Giám đốc Ông Park Won Sang
Ngày là thành viên 16/08/2007
Vốn điều lệ 3.761.579.550.000,00 ₫
Mã Thành viên 057
Nghiệp vụ Môi giới chứng khoán phái sinh - Dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh - Tự doanh - Lưu ký - Tư vấn - Bảo lãnh phát hành chứng khoán.