KSS - Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway

Thông tin cty thành viên
Tin tức liên quan
Bản cáo bạch
BCTC
Tên viết tắt KSS
Tên Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway
Địa chỉ Tầng 10 - TNR Tower. 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại (028) 3914 7027
Fax (028) 3914 7020
Email
Website http://kss.com.vn
Giám đốc Bà Đỗ Thị Thùy Trang
Ngày là thành viên 05/04/2007
Vốn điều lệ 1.000.373.030.000,00 ₫
Mã Thành viên 047
Nghiệp vụ Môi giới - Lưu ký - Tự doanh chứng khoán - Bảo lãnh phát hành chứng khoán - Tư vấn đầu tư chứng khoán.