TVSI - Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt

Thông tin cty thành viên
Tin tức liên quan
Bản cáo bạch
BCTC
Tên viết tắt TVSI
Tên Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt
Địa chỉ Tầng 6 - Số 79 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
Điện thoại (024) 3728 0921
Fax (024) 3728 0920
Email contact@tvsi.com.vn
Website https://www.tvsi.com.vn
Giám đốc Ông Nguyễn Tiến Thành
Ngày là thành viên 04/04/2007
Vốn điều lệ 2.639.000.000.000,00 ₫
Mã Thành viên 044
Nghiệp vụ Môi giới - Bảo lãnh phát hành - Tư vấn - Kinh doanh chứng khoán phái sinh - Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.